14-16 Juni i år deltog jag i en sångkurs på Voice Centre i Stockholm. Vi var fjorton stycken deltagare, en brokig skara med väldigt olika förkunskaper och med ett åldersspann som sträckte sig från sexton till över femtio. Vi hade alla olika yrken, men jag var den enda komikern.

Kursen hade flera delar, dels gruppövningar, individuell coaching samt masterclass i grupp. Gruppen är med under den individuella coachingen och får även ge synpunkter.

Skillnaden mellan att ta sånglektioner själv och att göra det i grupp är rätt stor och fördelarna är också olika. Det är en sak att få coaching i enrum med en instruktör och en helt annan när man är omgiven av en hel grupp som ser och lyssnar. Det var väldigt spännande och nyttigt att få se och ta del av de övrigas tips, råd och verktyg. Man snappar upp saker som kanske inte är högst prioriterat hos sig själv men som ändå är viktigt.

Vi arbetade hårt med övningar och masterclasser och allt avslutades sedan med en liten konsert för närmast sörjande. 🙂 Jag pratade med några ur publiken efteråt och de var supernöjda med vår lilla konsert. Det är en sak jag brukar tänka på: Ett uppträdande kan bli bra även om det är ganska opretentiöst – inte helt ovanligt, det kan till och med bli dåligt när det blir för pretentiöst eftersom man lätt tror att ens egen förväntning är vad publiken upplever. En publik är smartare än man tror – är det bra så märker dom det, och det gäller även omvänt.

Det var som sagt väldigt givande att se andra få råd och verktyg men den största behållningen var faktiskt att se den värme och gemenskap som uppstår mellan människor som vågar öppna sina hjärtan och där ska verkligen Karin Reveny, Sara Nordenberg och Daniel Zangger Borch ha en stor eloge då de skapade en väldigt skön anspråkslöshet i prestationen och visade gång på gång att även om teknik och kunskap är viktigt så är ett gott skratt viktigare! 🙂

Som avrundande ordspråk:
Det kan bli obekvämt att vara bekväm! Gör det som tar emot lite, annars tar snart mycket emot. Var inte en badkruka, det är riktigt skönt när man väl har doppat sig. 🙂